องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมเรื่องคณะกรรมการประปา อบต.ดู่น้อย
รายละเอียด : 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30 น. นายประทวน ชุมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เป็นประธานในการประชุมเรื่องคณะกรรมการประปา อบต.ดู่น้อย โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ผู้โพส : admin