องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 8 จุด (บ้านหนองฮู หมู่ที่ 12 และ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 13) [29 พฤศจิกายน 2565]
ตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว [29 พฤศจิกายน 2565]
ทำความสะอาดบริเวณรอบๆแทงค์น้ำ ณ บ้านหนองสิม ม.7 [29 พฤศจิกายน 2565]
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน (บ้านดงยาง หมู่ที่ 2, บ้านดงยาง หมู่ที่ 3, บ้านติ้ว หมู่ที่ 4, บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5, บ้านช้างอีแก้ว หมู่ที่ 9, บ้านดงยาง หมู่ที่ 14) [22 พฤศจิกายน 2565]
คณะกรรมการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน นำโดยท่านปลัดประดับพันธ์ พูนลาภและคณะ มาประเมินการดำเนินงานตามโครงการให้ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบ [18 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [17 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมเรื่องคณะกรรมการประปา อบต.ดู่น้อย [17 พฤศจิกายน 2565]
เปิดอบรมโครงการขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดู่น้อย [16 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย [15 พฤศจิกายน 2565]
เข้าร่วมเดินขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ ทั้งหมด 4 ขบวน 14 หมู่บ้าน และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันกระทง ร่วมงานบวงสรวงพระประทีป และขอขมาพระแม่คงคา ณ หนองสิม วัดจินดามณี (47 ภาพ) [8 พฤศจิกายน 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ)