องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้5,922
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)15,405
ทั้งหมด 38,024

camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการวางผังอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยใหม่
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 4/2566
เข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข ทำบุญถวายเพล ฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรมน้อมสุข ตลอดทั้งปี
ประชุมเจ้าพนักงานส่วนตำบลดู่น้อย ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566
ประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
อบรมหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ประชุมคณะกรรมการประปา และผู้นำชุมชน จาก บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7, บ้านหนองสิม หมู่ที่ 8 และบ้านช้างอีแก้ว หมู่ที่ 9
ประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก A3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประทวน ชุมสิงห์
นายก อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829
นายประทวน ชุมสิงห์
นายก อบต.ดู่น้อย
โทรศัพท์ : 081-3205829

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ
สน.คท.
02/10/2566
02/10/2566
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น
กพร.
02/10/2566
02/10/2566
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ