องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจะปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo เตือนภัย‼️ มีกลุ่มบุคคลได้มีการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันเชิดชู ๓ สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file (คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
find_in_page กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย และฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ขอเชิญชวนเที่ยว งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับ รายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file อบต.ดู่น้อย ประกาศ ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo รับบริจาคเกล็ดเลือดใหม่ เป็นทางการ 27 มีนาคม 2566 นี้ ณ โรบินสันร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo วันครู 16 มกราคม 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ พบเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 14 มกราคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2