ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาถากถางป่าบริเวณถนนโรงเรียนบ้านหนองชาดไปตำบลอีง่องเพื่อตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง