ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาออกร้านแสดงสินค้า OTOP พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ตามโครงการร่วมจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง