องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน นำโดยท่านปลัดประดับพันธ์ พูนลาภและคณะ มาประเมินการดำเนินงานตามโครงการให้ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบ
รายละเอียด : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการประเมินโครงการถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน นำโดยท่านปลัดประดับพันธ์ พูนลาภและคณะ เข้าประเมินการดำเนินงานตามโครงการให้ครัวเรือนในเขตรับผิดชอบได้มีการใช้ถังขยะเปียกครบ 100% และลงพื้นที่พร้อมกับ นายประทวน ชุมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯอบต.ดู่น้อย ตรวจสอบในหมู่ที่ 8 บ้านหนองสิม ได้รับคำชมจากคณะกรรมการประเมินว่าเราทำอย่างเป็นระบบครบ 100% ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก ผู้นำหมู่บ้าน อสม./ส.อบต. มีเครือข่ายรับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน ในส่วนหมู่บ้านที่ไม่ได้ไปประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดู่น้อยจะออกติดตามต่อไป
ผู้โพส : admin