องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย call ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดู่น้อย
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการประสานงาน และดูแลขนส่งเตียง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ณ บ้านติ้ว ตำบลดู่น้อย
รายละเอียด : 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. นายประทวน ชุมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย มอบหมายให้ นายสังวาลย์ มังฆัง รองนายก อบต.ดู่น้อย นายบรรเจิด กุมผัน เลขานุการนายก อบต.ดู่น้อย นางนริศรา เชื้อเมืองพาน ผอ.กองสวัสดิการสังคม (รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นางสาวจิราพร บุญศรี ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม. ดำเนินการประสานงาน และดูแลขนส่งเตียง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ณ บ้านติ้ว ตำบลดู่น้อย
ผู้โพส : admin