โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน บ้านป่าแดง หมู่ที่13

0
34
5 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นำโดย นายประทวน ชุมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นายวรเชษฐ ประธรรมสาร นายสังวาลย์ มังฆัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน บ้านป่าแดง หมู่ที่13 เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข ไปพัฒนาการดำเนินงานของ อบต.ดู่น้อย ให้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.