โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านหนองชาด หมู่ที่ 6

0
97
6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นำโดย นายประทวน ชุมสิงห์ นายก อบต.ดู่น้อย นายวรเชษฐ ประธรรมสาร นายสังวาลย์ มังฆัง รองนายก อบต. นายบรรเจิด กุมผัน เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านหนองชาด หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข นำไปพัฒนาการดำเนินงานของ อบต.ดู่น้อย ให้ดียิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.