แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๘๘๐-๐๔ สายแยกทางหลวง ๒๓๙๒-บ้านช้างอีแก้ว หมู่ที่๙ ตำบลดู่น้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ สาย

0
301

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.