ส่งมอบ หน้ากากอนามัยให้กับผู้นำหมู่บ้าน อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลดู่น้อย

0
18

9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นำโดยท่านนายกทองรัก หมอกมัว นายกอบต.ดู่น้อย คณะบริหารและพนักงานส่วนตำบลส่งมอบ หน้ากากอนามัยให้กับผู้นำหมู่บ้าน อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลดู่น้อย เป้าหมาย 3 ชิ้น/คน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้