องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

0
17

27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (วันต้นไม้ตรงวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564) และตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นท้ออินเดีย เพื่อที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้