กิจกรรม ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก. ณ ตลาดชุมชนบ้านดงยาง

0
19
20 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก. ณ ตลาดชุมชนบ้านดงยาง
และขอขอบพระคุณท่านกำนันตำบลดู่น้อย อสม.ตำบลดู่น้อย พนักนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลดู่น้อย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้