โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-29)

0
18

6 มีนาคม 2563 นายทองรัก หมอกมัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-29) โคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง (อบรมครู ก.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้