มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และเครื่อง Thermoscan เพื่อวัดอุณภูมิร่างกายสำหรับคัดกรองผู้ป่วย COVID – 19 ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. จิตอาสา ทั้ง14 หมู่บ้าน # หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #

0
17
7 เมษายน 2563 รองคำสอน กุมผัน รองสุระศักดิ์ เพชรไพทรูย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และเครื่อง Thermoscan เพื่อวัดอุณภูมิร่างกายสำหรับคัดกรองผู้ป่วย COVID – 19 ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. จิตอาสา ทั้ง14 หมู่บ้าน
# หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้