องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

0
58

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้