องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ร่วมรณรงค์ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎแห่งความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้ร่วมทาง

0
41

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้