องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ซ่อมแซมถนนสายลิ้นฟ้าไปร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์

0
45

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นำโดยนายทองรัก หมอกมัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย พร้อมด้วย นายคำสอน กุมผัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย นายสุระศักดิ์ เพชรไพทูรย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายลิ้นฟ้าไปร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้