วันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ได้จัดประชาคมเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ

0
45

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้