20 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ได้จัดกิจกรรมการสานตะกร้าพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่น้อย

0
41

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้